Historie

Firma EWE s.r.o. byla založena v roce 1992 a své jméno získala po jednom ze zakladatelů, panu Stanislavu Dlouhém, který společnost po několika letech opustil. Nicméně jméno jsme snad z nostalgie ponechali. Zpočátku jsme nabízeli jednoduché montážní práce a zprostředkovávali pracovní činnosti, krátce po svém vzniku jsme nabídli své možnosti kapitálově silné německé firmě Weidmüller a začali s ní úzce spolupracovat. Během let se kapacita a možnosti firmy rozšiřovaly a s tím se měnila struktura a činnost firmy.

Současnost
V současné době spolupracuje firma EWE s.r.o. s německými firmami, jejími dceřinnými společnostmi a rozvíjí vlastní rozsáhlou agenturní činnost. Svou činnost provozuje ve vlastních objektech s výrobními, skladovými, administrativními, školícími a reprezentačními prostory. Firma EWE s.r.o. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a její střednědobý výhled je konsolidován.

Novinky:

 • Koncem roku 2005 se dokončila stavba skladového areálu v Lanškrouně.
 • V květnu 2006 - podán projekt EU na informační systém.
 • Konec roku 2006 započetí práce na projektu "Chráněná dílna".
 • Koncem června 2006 se otevřely v závodě Lanškroun nové prostory pro tampónový tisk.

Struktura firmy
Struktura odpovídá současným výrobním a agenturním požadavkům a je členěna do dvou základních uskupení

Část výrobní a agenturní je dále členěna dle typů výrob a činnosti.

Výrobní:

 • montáž
 • ruční pájení
 • bodové sváření, včetně testování kvality svaru
 • ultrazvukové sváření
 • tampónový tisk

Agenturní činnost sdružená do účelové organizace firmy EWE s.r.o. :

 • úklid - komplexní úklidové služby interiérů a exteriérů, zahradnická činnost
 • jazyk - provozování jazykové školy a lektorské činnosti /Aj, Nj/
 • head - head huntingové služby, využití registrů a výběrového řízení
 • osobní servis - hlídání dětí, zajišťování doprovodů, osobní asistence, služby na klíč

Škola potápění I.A.N.T.D.

 • kurzy potápění + certifikace
 • půjčovna potápěčského vybavení
 • prodej člunů, lodí a motorů
 • prodej potápěčské techniky
 • pořádání potápěčských akcí (Egypt, Chorvatsko, ...)
Bonita

Firma EWE s r.o. realizuje od 1.1.2011 projekt reg. č. CZ.1.04/1.1.02/35.01775 s názvem BONITA.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společností EWE s.r.o. a DWLa s.r.o. Prostřednictvím vzdělávacího procesu se zvýší konkurenceschopnost firmy EWE s.r.o. a a DWLa s.r.o a jejich adaptabilitu na změny. Díky komplexnímu vzdělávacímu procesu se také zlepší systém řízení lidských zdrojů obou firem.

Tento projekt bude trvat 24 měsíců. Prostřednictvím vzdělávacího procesu bude podpořena celá cílová skupina projektu - všech 38 zaměstnanců firmy EWE s.r.o. a 57 zaměstnanců DWLa s.r.o.

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

V roce 2011 proběhly první semináře soft skills s vybraným dodavatelem Ing. Radimem Martynkem a byla zahájena intenzivní výuka německého a anglického jazyka vybraných pracovníků.