EWE cars

EWE nabídka vozů

prodej aut

O nás

historie a současnost

Náš příběh

Firma EWE s.r.o. byla založena 19. března 1992. Zpočátku nabízela svým odběratelům jednoduché montážní práce a zprostředkování pracovních činností. Již krátce po svém vzniku nabídla své možnosti kapitálově silné německé firmě Weidmüller a začala s ní úzce spolupracovat. Během let se kapacita a možnosti firmy rozšiřovaly a s tím se měnila struktura a činnost firmy.

V současné době spolupracuje firma EWE s.r.o. s německými firmami, jejími dceřinnými společnostmi a rozvíjí vlastní další činnosti. Svou činnost provozuje ve vlastních objektech s výrobními, skladovými, administrativními, školícími a reprezentačními prostory. Firma EWE s.r.o. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a její výhled do budoucnosti je konsolidovaný. Spolupráce firmy s místně příslušnými orgány samosprávy i státní správy je bezproblémová. Celkový počet zaměstnanců se pohybuje kolem 450, v závislosti na fázi hospodářského cyklu, poptávky po našich produktech a možnostech pracovního trhu.

Struktura firmy odpovídá současným optimalizovaným organizačním modelům a logistickým potřebám, dle aktuálních požadavků je pružně modifikována tak, aby odpovídala aktuální situaci hospodářského cyklu a stavu odbytu.

výroba

Výroba

 • montáž

 • ruční pájení

 • bodové sváření, včetně testování kvality svaru

 • ultrazvukové sváření

 • tampónový tisk

 • výroba a kompletace elektrotechnických nástrojů

 • domácí práce

 • testování a kontrola

 • skladové hospodářství

 • vnitrostátní a zahraniční doprava

IMG-OUR
IMG-OUR
IMG-OUR
agentura

Agenturní činnost

 • head huntingové služby, využití registrů, výběrová řízení

 • vnitropodniková jazyková škola a lektorská činnost

 • provozování cestovní kanceláře Don Felder

 • škola potápění I.A.N.T.D.