EWE cars

EWE nabídka vozů

prodej aut

O nás

historie a současnost

Náš příběh

Firma EWE s.r.o. byla založena 19. března 1992. Zpočátku nabízela svým odběratelům jednoduché montážní práce a zprostředkování pracovních činností. Již krátce po svém vzniku nabídla své možnosti kapitálově silné německé firmě Weidmüller a začala s ní úzce spolupracovat. Během let se kapacita a možnosti firmy rozšiřovaly a s tím se měnila struktura a činnost firmy.

V současné době spolupracuje firma EWE s.r.o. s německými firmami, jejími dceřinnými společnostmi a rozvíjí vlastní další činnosti. Svou činnost provozuje ve vlastních objektech s výrobními, skladovými, administrativními, školícími a reprezentačními prostory. Firma EWE s.r.o. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a její výhled do budoucnosti je konsolidovaný. Spolupráce firmy s místně příslušnými orgány samosprávy i státní správy je bezproblémová. Celkový počet zaměstnanců se pohybuje kolem 450, v závislosti na fázi hospodářského cyklu, poptávky po našich produktech a možnostech pracovního trhu.

Struktura firmy odpovídá současným optimalizovaným organizačním modelům a logistickým potřebám, dle aktuálních požadavků je pružně modifikována tak, aby odpovídala aktuální situaci hospodářského cyklu a stavu odbytu.

výroba

Výroba

  • montáž

  • ruční pájení

  • bodové sváření, včetně testování kvality svaru

  • ultrazvukové sváření

  • tampónový tisk

  • výroba a kompletace elektrotechnických nástrojů

  • domácí práce

  • testování a kontrola

  • skladové hospodářství

  • vnitrostátní a zahraniční doprava

IMG-OUR
IMG-OUR